Vyšetření oční sítnice při diabetu – nově bez rozkapání

Vyšetření oční sítnice při diabetu – nově bez rozkapání

Doležalová Barbora MUDr. No Comments

INTENDIA klinika zavedla od března 2023 nový způsob vyšetření oční sítnice při onemocnění diabetem.

Vyšetření nevyžaduje rozkapání očí.

Pacientovi pořídíme dva snímky oční sítnice každého oka, celkem 4 snímky. Kamera používá pro pořízení snímku blesk, ale nevyžaduje rozkapání oční zornice.

Snímky jsou odeslány do speciální aplikace RetCAD, odkud se během několika minut vrátí vyhodnocení rizika postižení oční sítnice.

Aplikace RetCAD využívá umělou inteligenci a hodnotí přítomnost diabetické retinopatie neboli změny na oční sítnici způsobené cukrovkou.

Report s výsledky je uložen v elektronické dokumentaci pacienta.

Vyšetření v současné době hradí VZP jednou za rok. Na úhradě ostatními zdravotními pojišťovnami pracujeme.

Pacienty, kteří jsou u nás sledování s diabetem, vyšetříme při běžné kontrole. Vyšetření nabízíme i nemocným s diabetem, kteří jsou pro diabetes sledováni u praktického lékaře – vyšetření provádíme v pondělí dopoledne 8-12 hodin bez objednání.

Provoz ordinace a dovolené – březen až červen 2023

Doležalová Barbora MUDr. No Comments

V jarních měsících 2023 jsou plánovány tyto změny v ordinační době:

Ve středu 29.3.2023 bude ordinace v Chrudimi i Heřmanově Městci pouze do 12 hodin z důvodu provozní schůze.

Ve středu 26.4. a ve čtvrtek 27.4.2023 bude ordinace zcela uzavřena (účast na 59. diabetologických dnech České diabetologické společnosti ČLS JEP). Žádosti o recepty nebo poukazy vyřídíme v týdnu od 2.5.2023, prosíme počítejte se zdržením.

V pátek 28.4.2023 bude otevřená pouze recepce.

Ve středu 17.5.2023 bude ordinace v Chrudimi i Heřmanově Městci pouze do 12 hodin z důvodu provozní schůze a odborného lékařského semináře.

Nepřítomnosti:

MUDr. Barbora Doležalová 19.6.-23.6.2023 (členka komise státních zkoušek Univerzita Pardubice)

MUDr. Jiří Hradec 20.-21.6.2023 (dovolená)

MUDr. Markéta Brettová 19.6.2023 (dovolená)

Objednávání nových pacientů

Doležalová Barbora MUDr. No Comments

Naše zdravotnické zařízení poskytuje dlouhodobou péči:
– pacientům s diabetem
– pacientům s onemocněním štítné žlázy
– pacientům s některými dalšími hormonálními poruchami podle závažnosti a podle našich možností.

V oblasti vnitřního lékařství poskytujeme zejména jednorázová vyšetření – před operací, před lázeňskou léčbou.

Objednáváme pouze pacienty s doporučením od lékaře. Doporučení můžete doručit do recepce osobně nebo zaslat sken nebo fotografii doporučení včetně příloh (zprávy, laboratorní hodnoty) mailem.

Cca jednou za týden vyhodnocujeme najednou všechna došlá doporučení a termíny přidělujeme tak, abychom nejdříve ošetřili pacienty s nejvíce akutním problémem.

Najdete nás

Adresa:
Palackého třída 198
537 01 Chrudim III

Otevírací doba:
Pondělí : 8:00–12:15^ 12:45 – 17:00
Úterý – pátek: 8:00–12:15 ^ 12:45 – 15:00

E-mail:

info@intendia.cz

Telefon:
+420 469 638 943 ^ +420 469 620 072

Fax:
+420 469 620 070